Träningen

Ett träningstillfälle består normalt av uppvärmning, teknikträning, drillar/ rörelseträning och sparring. Alla klasser lämna stort utrymme för frågor och personlig anpassning av momenten som genomförs.

Som ny kan det ofta kännas överväldigande och ibland svårt att förstå hur de olika teknikerna eller koncepten ska kunna användas i praktiken, men efter första terminen kommer du att ha en bra kunskapsbas för att kunna sätta in teknikerna i sitt sammanhang.

Träningen innehåller både tävlings- och självförsvarstekniker och under första tiden är vi noga med att påtala huruvida tekniken är effektiv ur båda perspektiven eller bara det ena.

Självförsvar vs tävling

Målet med självförsvar är att överleva medans målet med tävling är att vinna. Detta ger helt olika ingångvärden för hur vi använder jiu-jitsu och vilka tekniker som kan anses effektiva.

För att ha en god kompetens inom jiu-jitsu är det nödvändigt att förstå och kunna självförsvar, men tävling öppnar upp för en stor palett med tekniker som gör jiu-jitsu nästan outtömlig av nya lärdomar. Detta gör att en bra avvägd kombination mellan tävlings-/ motionsträning och självförsvar bidrar till en glädjefyllt och ständigt utmanande träning.

Bälten och graderingar

Inom BJJ används i huvudsak bältessystemet som etablerats av IBJJF. I detta system finns fem vuxenbälten och fem färgserier för barn och ungdomar. Varje färgserie har tre bälten vitmarkering, helfärgad och svartmarkering. Det kan variera mellan olika klubbar om alla bälten i varje serie används.

På varje bälte finns ett svart fält (på svart bälte är den röd eller vit), detta används till att sätta streck, kan ses som del graderingar för att visa på individens utveckling. För vuxna finns det möjlighet att sätta fyra streck för bältena vitt till brunt. för barn finns olika metoder beroende på graderingsintervall.

En tydlig skillnad mellan BJJ och många andra stilar är avsaknaden av gemensamma graderingskrav. Inom BJJ sker graderingarna oftast mer fokuserade på elevens prestation och utveckling, inte lika ofta baserat på tekniklistor eller uppvisningstillfällen. Detta gör att graderingar i BJJ ofta upplevs ta lång tid för att det jämförs med andra stilar. Men det som är viktigt att tänka på är att BJJ inte är en stil med begränsningar, du kan träna med fokus på motion och självförsvar eller för att tävla i till exempel IBJJF, ADCC eller JJGF regler eller MMA. Variationerna är stora och det finns flera regelverk att förhålla sig till som erbjuder olika tekniska behov.

Träningsutrustning

Träningen bedrivs normalt i en Gi ( dräkt). Under träning bärs med fördel en rashguard (speciell tajt tröja) under jackan av både kvinnor och män. Vid träning är det tillåtet med valfri färg på dräkten och många väljer att utsmycka sina dräkter med olika patchar förutom klubb och team patch.

Vid tävling är det tillåtet att ha vit, svart och kungsblå dräkt. Enbart kvinnor kan ha rashguard under jackan på tävling.

Tävlande ska alltid bära patchar för klubb och team.

Träningen sker barfota men vid skador kan det vara bra att använda brottarskor eller helst skor för Sambo som har en skinsula och sliter mindre på mattorna.

Tandskydd får användas och rekommenderas att det används under både träning och tävling

My Agile Privacy
This website uses technical and profiling cookies. Clicking on "Accept" authorises all profiling cookies. Clicking on "Refuse" or the X will refuse all profiling cookies. By clicking on "Customise" you can select which profiling cookies to activate.