Priser

Träningen omfattar två avgifter en medlemsavgift som betalas årligen och träningsavgift som betalas per termin.

Medlemsavgift för 2024: 400 kr

Träningsavgift vårterminen 2024

GruppPris inkl. moms
Vuxen (från 14 år)1625 kr
Vuxen 2 -> (fler vuxna på samma adress)1500 kr
Barn/ Ungdom 1 (ett barn eller en ungdom)1375 kr
Barn/ Ungdom 2 (+ ett barn eller en ungdom till en annan som betalar ordinarie pris)875 kr
Barn/ Ungdom 3 -> (En medlem till ordinarie pris, ett barn/ ungdom prisgrupp 2 och resterande barn/ ungdomar från samma familj prisgrupp 3)625 kr

Exempel:

1 vuxen och 1 barn = 2500 kr

1 barn + 1 syskon = 2250 kr

1 vuxen och 2 syskon = 3125 kr

2 vuxna i samma hushåll = 3125 kr

My Agile Privacy
This website uses technical and profiling cookies. Clicking on "Accept" authorises all profiling cookies. Clicking on "Refuse" or the X will refuse all profiling cookies. By clicking on "Customise" you can select which profiling cookies to activate.