Grupper

Alla grupper tränar både tävlingstekniker och självförsvar anpassat till sin ålder. Under våren 2024 kommer barn och ungdomar vara en gemensam grupp.

I åldern 6 till 9 år fokuserar vi på fysiskförmåga, lek och rörelse. Vi ”leker” Jiu-jitsu för att på ett roligt sätt introducera barnen till träningen.

I åldern 11 – 13 år har vi ett högre tempo med fortsatt mycket liv och rörelse. Fokus på att bygga en bra grund både fysiskt och tekniskt.

Vuxengruppen är från 14 år och har en stor variation i deltagare från aktivt tävlande till motionärer, från nybörjare till erfarna, som alla hjälps åt att utvecklas vidare.

Vuxengrupp avancerad är för de som har graderat till minst blått bälte.

    

Stor och liten

I stor och liten gruppen tränar barn från 4 år och uppåt tillsammans med en vuxen. Fokus för gruppen är lek och rörelse med Jiu-jitsu som grund.

My Agile Privacy
This website uses technical and profiling cookies. Clicking on "Accept" authorises all profiling cookies. Clicking on "Refuse" or the X will refuse all profiling cookies. By clicking on "Customise" you can select which profiling cookies to activate.