Länkar

Vallentuna judoklubb – En fantastisk förening som just nu möjliggör vår träning genom att låna oss mattor för lokalen!

SKIFT – Sollentuna Kampidrottsförening Vår kamratförening i Sollentuna där flera av våra medlemmar också tränar.

Svenska bjj förbundet – Förbundets hemsida

Smoothcomp – system där alla tävlingar finns att hitta och anmäla sig till

My Agile Privacy
This website uses technical and profiling cookies. Clicking on "Accept" authorises all profiling cookies. Clicking on "Refuse" or the X will refuse all profiling cookies. By clicking on "Customise" you can select which profiling cookies to activate.