Hitta hit

Vi tränar i Gustavs Vasaskolans gymnastiksal på Lindholmsvägen 211.

Båda omklädningsrummen finns på södra sidan om byggnaden närmast parkeringarna.

Kod till omklädningsrummen skickas ut via e-post.

My Agile Privacy
This website uses technical and profiling cookies. Clicking on "Accept" authorises all profiling cookies. Clicking on "Refuse" or the X will refuse all profiling cookies. By clicking on "Customise" you can select which profiling cookies to activate.