Försäkringar

Som medlem i en förening som är ansluten till SB&K omfattas du som utövare av en olycksfallsförsäkring hos Svedea om en skada skulle uppstå. Läs mer HÄR

Asmegin Jiu-jitsu förening har SB&K nummer: 2578

My Agile Privacy
This website uses technical and profiling cookies. Clicking on "Accept" authorises all profiling cookies. Clicking on "Refuse" or the X will refuse all profiling cookies. By clicking on "Customise" you can select which profiling cookies to activate.